CONFITECH TÂN ĐẠT

Công ty Cổ phần Confitech Tân Đạt được thành lập ngày 06/11/2007 tại: Cụm 10, thôn Đan Hội, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Đạt và trở thành Công ty con của Constrexim số 1.

GELEXIMCO 
Tập đoàn GELEXIMCO được thành lập ngày 09 tháng 01 năm 1993 dưới hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn, chuyển đổi thành công ty Cổ phần ngày 13 tháng 04 năm 2007, và chính thức mang tên Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP ngày 20/12/2017. 

TIẾN ĐẠT
Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Tiến Đạt tiền thân là công ty TNHH một thành viên thành lập tháng 10 năm 2010. Tháng 3/2011 đổi tên là Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Tiến Đạt

MHDI
Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng, được Nhà nước đầu tư 100% vốn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – Công ty con.